Telefon

0612-265 65

E-post

info@solglantan.com

Adress

Kontorsvägen 1, 873 50 Väja

Search
Close this search box.

Kom i kontakt

För handläggare

Välkommen till Solgläntan

Din fristad från en destruktiv livsstil som möjliggör personligutveckling.

En fristad för personlig utveckling genom gruppbaserad 12-stegsbehandling för unga män med missbruksproblem. Vi skapar en trygg och respektfull miljö för att främja framgångsrik behandling. Vår behandling omfattar primärbehandling, fördjupad behandling och utslussning, och följer ett veckoschema med olika aktiviteter och terapier.

Vi tror att missbruk kan leda till en beroendesjukdom som påverkar både kropp, sinne och själ, och vår holistiska synsätt syftar till att hjälpa ungdomarna att utveckla verktyg för emotionell hantering, självförtroende och förbättrade relationer. Våra behandlingsmål anpassas till varje individ, och alla klienter har en genomförandeplan baserad på ASI eller BBIC.

Vår grundsyn är att bruk av alkohol och andra droger som övergår i ett missbruk kan utvecklas till en beroendesjukdom. Sjukdomen är fysisk, mental och andlig och behandlingen bygger på att tillfrisknandet sker ur ett holistiskt synsätt som omfattar hela människan

Solgläntan grundades 1992 och har från starten ständigt utvecklat vår verksamhet

Solgläntan är sedan 2001 ett kvalitetscertifierat behandlingshem enligt svensk standard, SS-EN ISO 9001:2015. Detta innebär att vi säkerställt att vi lever upp till de lagar och förordningar som samhället kräver, samt att vi systematiskt arbetar med att utveckla vår behandling och personalens kompetens

Att i en familjär atmosfär ge professionell behandling som ska leda till en förbättrad livskvalité. Med värme och respekt byggs en känsla av trygghet och tillit, som är grunden till ett bra fortsatt behandlingsarbete

Solgläntan har kompetent personal där spetskompetens finns inom bland annat ART, ASI, BBIC, Kriminalitetsprogrammet, Sorg och Trauma, MI, Äventyrspedagogik, Gestalt-terapi, Neuropsykiatri m.m.Behandlingsteamet består av: Socionomer, Sjuksköterska, Behandlingspedagoger, samt Alkohol och drogterapeuter. Samtliga behandlare är utbildad inom 12-stegsprogrammet för att säkerställa att alla besitter nödvändig kunskap för att arbeta mot gemensamma behandlingsmål

Vi arbetar med mindre behandlingsgrupper för yngre män i åldern 17-25 år vars problematik är missbruk av alkohol/narkotika eller processdroger såsom kriminalitet och spel. Solgläntan tar även emot klienter med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den teoretiska utgångspunkten i vår behandling är 12-stegsprogrammet i kombination med social träning. Genomförandeplaner/behovsutredningar  görs utifrån evidensbaserat material från ASI, BBIC och PIKT

Ett strukturerat veckoschema finns där det framgår hur lektioner, samtal, aktiviteter, samlingar, enskild terapi, praktisk sysselsättning, aktiviteter etc. fördelas över dagarna. Personalen använder sig av olika metoder i undervisning för att kunna underlätta för klienter med diverse inlärningssvårigheter såsom: Information både verbalt och i skrift, genom rollspel, film, målning mm

FAS 1/Primärbehandling (12-14v)

Kartlägga klienternas hjälpbehov så att Solgläntan kan rikta insatserna som möter varje enskild klients behov och förutsättningar. Synliggöra beteenden och mönster hos klienten och ge dem kunskap att bryta destruktivt leverne. Att genom 12-stegsprogrammets lektioner och enskild terapi, väcka lusten till en ny livsstil

FAS 2/Fördjupadbehandling (12-14v)

Ge klienten en ökad och fördjupad förståelse av 12-stegsprogrammet, socialträning med ansvar för dagliga rutiner i delat boende samt strategier för att bibehålla drogfrihet. I denna fas genomgår klienterna även process veckor inom Steg 4, Sorg och förlust, samt Kriminalitet som livsstil

FAS 3/Utsluss

I denna fas skall klienterna driva sin behandlingsprocess självständigt med stöttning ifrån Solgläntan. Klienten skall rikta sig utåt mot samhället och söka en gemenskap utanför Solgläntan, som gynnar deras tillfrisknande. Eget ansvar för att gå på NA/AA möten, skaffa en sponsor och fortsätta med stegarbetet. De har nu egen lägenhet och skall sköta dagliga rutiner, såsom, matlagning städa och betala räkningar. På dagarna har klienten en sysselsättning såsom skola eller praktik, som i slutändan skall generera till att klienterna blir självförsörjande. På kvällstid bedrivs obligatorisk eftervård och kvällsmöten