Organisation

Solgläntan är sedan den 14 september 2001 kvalitetscertifierade enligt svensk standard SS-EN ISO 9001:2015. Genom att arbeta strukturerat och systematiskt efter angivna rutiner, skapar vi förutsättningar för att uppnå goda behandlingsresultat. 

Uppföljning av verksamheten

Vårt system för avvikelsehantering hjälper oss att snabbt upptäcka när något inte fungerar som det ska. Externa och interna kvalitetsrevisioner görs kontinuerligt för att ta synliggöra brister och för att ständigt utveckla vår verksamheten.
Utvärderingsinstrument  i behandlingen: ASI, BBIC, PIKT.

SiL

Varje år kontaktar Skandinavisk Sjukvårds Information socialtjänsten och kriminalvården för en utvärdering av årets vårdinsatserna.

Solgläntan fick vid senaste mätningen medelvärdet 8,9 av 10 möjliga i helhetsbedömning.