Telefon

0612-265 65

E-post

info@solglantan.com

Adress

Kontorsvägen 1, 873 50 Väja

Search
Close this search box.

Kom i kontakt

Kvalité

Vår organisation

Personlig vård med högsta kvalitet

På Solgläntan behandlingshem sätter vi individen i fokus och är stolta över att erbjuda en högkvalitativ och personlig vård. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder och anpassa dem efter varje individs unika behov. Vår engagerade personal har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge våra klienter den bästa möjliga vården. Genom att välja Solgläntan, kan du vara trygg i vetskapen om att du får den hjälp och det stöd du behöver för att återfå balans i ditt liv.

Uppföljning av verksamheten

Vårt system för avvikelsehantering hjälper oss att snabbt upptäcka när något inte fungerar som det ska. Externa och interna kvalitetsrevisioner görs kontinuerligt för att synliggöra brister och för att ständigt utveckla vår verksamheten.
Utvärderingsinstrument  i behandlingen: ASI, BBIC, PIKT.

SSIL

Varje år kontaktar Skandinavisk Sjukvårds Information socialtjänsten och kriminalvården för en utvärdering av årets vårdinsatserna.
Solgläntan fick vid senaste mätningen medelvärdet 8,9 av 10 möjliga i helhetsbedömning.