Telefon

0612-265 65

E-post

info@solglantan.com

Adress

Kontorsvägen 1, 873 50 Väja

Search
Close this search box.

Kom i kontakt

För dig som Anhörig

Välkommen till Solgläntan

Din fristad från en destruktiv livsstil som möjliggör personligutveckling.

Om du har en anhörig eller närstående som kämpar med beroendeproblem kan det vara svårt att veta hur man ska hantera situationen.

Det är vanligt att anhöriga känner sig övergivna och ensamma i sin situation och att de inte vet hur de ska hantera den beroende personen eller sina egna känslor.

Solgläntan har ett flertal lägenheter i nära anslutning till behandlingshemmet där de anhöriga får bo kostnadsfritt. Beroendesjukdomen är en familjesjukdom som påverkar hela familjen och enligt vårt holistiska synsätt arbetar vi också med klientens nätverk. Solgläntans erfarenhet är att det är av stor betydelse för klienten om deras anhöriga är en del av ungdomens utveckling, i de fall detta är möjligt. Vid nätverksmöten åker Solgläntan och ungdomen till klientens hemkommun, om anhöriga har svårt att sammanstråla på behandlingshemmet

Kostnadsfri Anhörigbehandling

Holistisk Behandling med Personlig Touch
Solgläntans Tillvägagångssätt och Metoder

Solgläntan erbjuder kostnadsfritt anhörigutbildning, trepartssamtal och andra åtgärder som kan vara till stöd för klienten och deras anhöriga. Dessa dagar är till för klienternas närstående såsom förälder, syskon och flickvän.

Anhörigprogrammet består av fyra intensiva dagar där deltagarna har helpension för att helt få ägna sig åt innehållet i programmet. De anhöriga får tillsammans med andra i samma situation kunskap om hur missbruket påverkar inte bara missbrukaren utan även alla runt omkring honom/henne. Syftet är också att den närstående ska få bättre förståelse för sig själv i sin relation till sin närstående som har ett missbruk. Dagarna leds av terapeuter som tillsammans med de anhöriga har både teori och grupp-diskussioner. Vi erbjuder en trygg miljö med professionell vägledning i något som kan bli det viktigaste steget i livet.

Efter utbildningen utvärderar de anhöriga Solgläntans insatser.

s

Gemenskap

Gemenskap

Gemenskap

Prata med våra referenser

Daniel, 076-586 41 20, pappa till en f.d klient

Marie, 070-604 55 59, och Tobbe, 070-688 55 59, föräldrar till f.d klient och värdpar på Solgläntans Anhörigutbildning