Nedtrappningsenhet

Solgläntans Nedtrappningsenhet arbetar efter grundtanken att i takt med att drogerna lämnar kroppen,
skall klienten få hjälp att hantera sina känslor på annat sätt än genom bedövning.

ARBETET MED NEDTRAPPNING

Solgläntans behandling bygger på totalt drogfrihet för att få svar på vad grundproblematiken är. Många klienter kommer idag till Solgläntan och är starkt påverkad av mediciner och droger. Till följd av detta bedriver Solgläntan en proffessionell nedtrappningsenhet vid sidan av vår traditionella behandling. Behov att bli lyssnad på och sedd under denna fas är stort och därför kopplas alltid Solgläntans Motivationsenhet in. De är specialister att bygga motivation och hopp hos de klienter som har stora behov. Tanken är att vi ska kunna möta både kropp och själ i denna känsliga fas.

BEHANDLINGSPROGRAM

I Nedtrappningsenheten arbetar: Behandlare, sjuksköterska, läkare, samtalsterapeut, akupunktör och massör.  
Nedtrappning sker alltid i samråd och efter beställning av remiteten.
Solgläntans sjuksköterska och läkare hjälper varje klient med vårdrelaterade besvär, samt organisering kring eventuella vårdkostnader utanför Solgläntan.

Solgläntan har ett nära samarbete med psykiatrin i Kramfors och vid tillfällen då klienten är i behov av ytterligare utredningar, hjälper Solgläntan klienten med organisering kring eventuella vårdkontakter inom psykiatrin.
Samtalsterapi med Solgläntans samtalsterapeut utbildad inom Psykosyntes, KBT, ACT, Schematerapi och Mindfulness.
Solgläntans läkare och sjuksköterska följer eventuell medicinsk nedtrappning samt olika hälsotillstånd.

Akupunktur, massage, taktilstimulering och andra alternativa behandlingsformer.
Efter förmåga och hälsotillstånd deltar klienten i ordinarie behandlingsprogram alternativt i motivationsenheten.
Solgläntan tar även emot klienter i nedtrappningsenheten som sedan skall vidare till annat vårdalternativ.