PROFFESIONELL PERSONAL

Vi är 20 medarbetare på Solgläntan och har bemanning dygnet runt. Under kväll och natt tjänstgör en behandlare i primärbehandlingen och en behandlare arbetar i vårt utslussboende.

En person från ledningen samt en sjuksköterska finns alltid i jour.
På Solgläntan arbetar: Behandlare, behandlingspedagoger, alkohol och drogterapeuter, socionom, behandlingsassistenter, sjuksköterska, kock, vaktmästare, husmor, administratör, kvalitetsrevisor, samtalsterapeut och läkare. 

               Solgläntan har ett nära samarbete med Kramfors psykiatri samt psykolog Michael Edholm från Norrlands Handledarinstitut, för de klienter som har stora hjälpbehov inom psykisk ohälsa.

SPETSKOMPETENSER I BEHANDLINGEN

Kriminalitetsprogrammet, Gestaltterapi, KBT, Psykosyntes, ART, MRT, ASI, BBIC, Mindfulness, Akupunktur, Massage, Sorgcoach och Neuropsykiatri.
 
I servicepersonalens arbetsuppgifter ingår att vid vissa tillfällen ha klienter med sig i det vardagliga arbetet. Dessa insatser beslutas vid behandlingskonferensen i samråd med klienten.

Personalens externa handledning är processinriktad och genomförs av en psykoterapeut med lång erfarenhet av missbruksvården.