FAS 3

Innebär eget boende i Solgläntans regi. Klienten skall sin egen vardag praktisera de teoretiska kunskaper han tidigare lärt sig i behandlingen, som att sköta sin egen lägenhet och sina vardagliga sysslor. Klienten ska kunna hushålla med den existens han får och sköta veckohandling och det ekonomiska tänkandet det medför. Han ska själv hitta en struktur för att sköta sin dagliga sysselsättning och att självständigt åka till obligatoriska möten. Klienten skall planera sin fritid och göra något vettigt av den tid man har över.  
Vår erfarenhet är att det tar tid att byta en tidigare destruktiv livsstil, mot att som nykter och drogfri hitta sin plats i samhället.

Klienterna får regelbundetstöd av behandlare i form av enskilda samtal, deltagande i aktiviteter, mötesgående osv.
 
Vid sidan av daglig sysselsättning i form av praktik eller studier, skall klienten delta i följande behandlingsprogram under fas 3 (utsluss):

Vecko schema

Måndag kväll: Gemensam studio
Tisdag kväll: Eftervård.
Onsdag kväll: Fas 3 personal finns i tjänst i huset för stöttning i uppgifter, enskilda samtal osv.
Torsdag eller Fredag kväll: Mötesgående
Lördag: Morgonmöte samt gemensam aktivitet på Solgläntan.
Söndag: Morgonmöte och obligatoriskt kvällsfika i fas 1.

Det finns fas 2-3 personal i huset alla kväller mellan kl. 16.30-22.00, med undantag från söndag kväll.
Nattpersonal finns i en lägenhet på bottenplan.
Existensminimum och boendekostnad ombesörjs av Solgläntan.