Motivationsenhet

Solgläntans Motivationsenhet jobbar efter grundtanken att motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man har och det bemötande man får.
Solgläntan grundades 1992 och under de år som vi har bedrivit professionell 12-stegsbehandlings behandling, har vi sett ett ökat antal unga som kommer till oss med stora behov och ofta drabbade av samsjuklighet. Deras problematik har gjort livet ohanterligt och misslyckanden har blivit en del av vardagen. De har därför svårt att se hur livet ska kunna förändras och hur de ska ska skapa den framtid som de många gånger längtar efter.
De har inte förmågan att själva sksps motivationen till att göra en förändring.
Solgläntan tror på de här killarna.

Behandlingsprogram:

Motivationsenheten arbetar med nära relationer för att bygga en allians med klienten, som ger en öppning för förändring. Dagarna består av meningsfullt miljöterapeutiskt arbete som följer primärbehandlingens veckotema.
Lektioner och redovisningar av enskilda uppfiter sker i små grupper.
Samtalsterapi sker med terapeut som är utbildad inom Psykosyntes, KBT, ACT, Schematerapi och Mindfulness.   
Läkare och sjuksköterska följer eventuellt medicinsk nedtrappning samt olika hälsotillstånd.
Som alternativa behandlingsformer erbjuds bl a: Akupunktur, massage, bastu och taktilstimulering.