Nyheter

 • 2020-08-13
  Kriminalitet som livsstil

  Denna vecka har klienterna en kortvecka, där dem skall lägga fokus på kriminalitet som livsstil.

 • 2020-07-13
  Volleybollplan

  Solgläntan har till klienternas stora förtjusning skaffat en egen volleybollplan. =)

 • 2020-07-06
  Fjärdestegsvecka

  Under denna vecka har klienterna en fjärdestegsvecka. Dem skall då göra en grundlig inventering av sig själv utifrån olika teman. Dessa teman är t.ex. rädslor, skuld, skam, sorg och harm

 • 2020-06-19
  Glad midsommar!

  Glad Midsommar önskar vi på Solgläntan. Midsommarhelgen kommer att firas ute vid havet på den härliga kursgården Utvik. Klienter samt personal kommer spendera helgen med att äta god mat, fiska och spe

 • 2020-06-17
  Solgläntan välkomnar

  Sommaren är här och vi får hoppas på fortsatt bra väder. Solgläntan välkomnar utskrivna klienter för sommarjobb i diverse praktiska sysslor.

 • 2020-06-16
  4e stegsvecka

  Under föregående vecka hade klienterna i Fas 2 4e stegsvecka, då dem gjorde en grundlig inventering av sig själv utifrån olika teman. Dessa teman var t.ex. rädslor, skuld, skam, sorg och harm.

 • 2020-05-18
  Solgläntan ökar sitt medelvärde

  Solgläntan har ett system för avvikelsehantering som hjälper oss att upptäcka när något inte fungerar som det skall. Därför görs interna och externa kvalitetsrevisioner kontinuerligt för att vi ständi

 • 2020-05-16
  Så roligt med positiv feedback

  Det värmer gott i våra hjärtan av att få såna här meddelanden. "Vill rikta er ett stort tack för ert otroliga lösningsfokuserade engagemang samt era stora hjärtan som ställer upp på individer som ve

 • 2020-05-04
  Covid-19

  Det har nog inte undgått någon, vilken situation Sverige och övriga världen befinner sig i just nu i denna pandemi Covid-19. Det är en omtumlande och krävande tid för oss alla där vi gemensamt behöver

 • 2020-03-30
  Krimvecka i Fas 2

  Denna vecka är det dags för Fas 2 att ha Krimvecka. Där kommer dem få se över sina kriminella tankemönster och drivkrafter.