v26

2021-07-01

Sommaren lyser ej med sin frånvaro mer och solen står högt på himmelen.
Vi tackar regnet och välkomnar solen, vi håller på att förbereda oss för en vecka med killarna och det blir en slags mini semester för dom.
Vi har också personal som genom går en webb baserad utbildning som handlar om att upptäcka våld i nära relationer.