Värmer i hjärtat med fin feedback Tack!!

2021-04-08

?Jag/vi är mycket nöjda med er på Solgläntan! Ni har gjort ett fantastiskt arbete och gjort det möjligt för klienten att leva ett liv utan droger och kriminalitet. TACK!?

Kommer från en remitent till oss via mail