Krimvecka

2021-01-19

Vi har igår kört igång en kortvecka i Kriminalitet som livsstil.
Där kommer killarna få lära sig om sina olika tankemönster och drivkrafter bland annat.
En uppskattad kortvecka med mycket nya sätt att se hur man faktiskt fungerar i olika situationer.