Fjärdestegsvecka

2020-07-06

Under denna vecka har klienterna en fjärdestegsvecka. Dem skall då göra en grundlig inventering av sig själv utifrån olika teman. Dessa teman är t.ex. rädslor, skuld, skam, sorg och harm