Kriminalitet som livsstil

2020-08-13

Denna vecka har klienterna en kortvecka, där dem skall lägga fokus på kriminalitet som livsstil.