4e stegsvecka

2020-06-16

Under föregående vecka hade klienterna i Fas 2 4e stegsvecka, då dem gjorde en grundlig inventering av sig själv utifrån olika teman. Dessa teman var t.ex. rädslor, skuld, skam, sorg och harm.