Solgläntan ökar sitt medelvärde

2020-05-18

Solgläntan har ett system för avvikelsehantering som hjälper oss att upptäcka när något inte fungerar som det skall. Därför görs interna och externa kvalitetsrevisioner kontinuerligt för att vi ständigt skall kunna utveckla vår verksamhet. Vid förra mätningen fick vi ett medelvärde på 8.4. Vid den senaste mätningen som kom 15/5-20 fick vi ett ökat medelvärde till 8.9 av 10.