Covid-19

2020-05-04

Det har nog inte undgått någon, vilken situation Sverige och övriga världen befinner sig i just nu i denna pandemi Covid-19. Det är en omtumlande och krävande tid för oss alla där vi gemensamt behöver göra vad vi kan för att inte sprida smittan vidare. Folkhälsomyndigheten har tydliga riktlinjer för vad allmänheten skall göra för att förhindra smittspridning. Solgläntan tar sitt samhällsansvar i detta genom diverse vidtagna åtgärder och gäller på obestämd tid, samt kan komma att förändras beroende på smittspridningens utveckling och vilka rekommendationer som följer. Några av dessa åtgärder är:

Solgläntan beviljar inga ledigheter och tar inte emot besökare.
Personalen bör i den mån det är möjligt inte resa utanför länet.
Vid minsta tecken på sjukdom skall personal stanna hemma tills man varit symtomfri minst 48 h.