4e stegsvecka

2020-03-11

Denna vecka har klienterna i Fas 2 4e stegsvecka då dem gör en grundlig inventering av sig själv utifrån olika teman. Dessa teman är t.ex. rädslor, skuld, skam, sorg och harm.