Veckans tema

2020-01-14

Veckans tema för klienterna i primären är känslor.
Temat för Fas 2 är sorg,förlust,trauma och stress.