Stress och traumamodellen

2019-12-12

Solgläntans behandlare Tobias går just nu en väldigt spännande utbildning inom stress och trauma. Utbildningen handlar om:

-Att förstå kopplingen mellan trauma och missbruk.
-Att förstå stress, trauma och anknytningsproblematik
-Att kunna hantera dessa relationer praktiskt
-Att kunna lära ut hantering av dessa reaktioner praktiskt
-Att kunna implementera enkla rutiner i vardag och arbete