Krimvecka

2019-12-02

Denna vecka kommer klienterna i Fas 2 att ha Krimvecka, där dem får se över sina kriminella tankemönster och drivkrafter.