Välkommen tillbaka Mattias!

2019-11-12

Solgläntans behandlare Mattias har varit i USA under en månads tid för utbildning. Han har gått en utbildning som heter power dialogs samt power dialogs advanced.

Under utbildningen får man lära sig att använda processen i inre dialoger och förmågan att göra val som leder till glädje.

Stimulans, värdering och respons är grundstenar i en människas inre dialoger som leder till beslut och handlingar. Via icke dirigerande frågor öppnar klientens egna tankebanor och ger möjlighet till att klienten själv kan se och avgöra kommande beslut samt förståelse i varför hen gör som den gör.

Option institute utgår från att individen har svar på sina egna frågor om villigheten finns att hitta svar, detta leder till att insikter och beslut kommer ifrån att hitta de svar man söker.
Detta resulterar i ett mer värde än att någon utomstående leder individen i dess handlingar.