Solgläntan tänker på miljön!

68826835_505394423603514_4177827397350981632_n

2019-08-19

Solgläntan värnar om miljön och tycker det är viktigt att all avfall tas om hand på rätt sätt. I sommar har personal och klienter tillsammans byggt detta skjul för all källsortering.