Utbildning i traumabearbetning

2019-06-03

Vår föreståndare och samtalsterapeut har gått en kurs i "Somatic Experiencing metoden", för att lära sig mer om traumabearbetning. De har introducerats i de grundläggande neurofysiologiska principerna i Somatic experience teorin. Dem har fått fördjupa sig i hur trauma påverkar alla nivåer i hjärnan och hur barndomstrauma får konsekvenser för utveckling av den vuxna personligheten.

Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med de grundläggande överlevnadsresponserna som orienterings, flykt, kamp och frysreaktioner som är aktiva och inte de högre hjärnfunktionerna. Med denna insikt är SE- metoden framtagen. De har fått lära sig demonstrationer av olika tekniker som behandlar traumaktivering.