Anhörigutbildning

2019-05-27

Solgläntan erbjuder en gång om året, kostnadsfritt en anhörigutbildning där det ingår bl.a. trepartssamtal och andra åtgärder som kan vara till stöd för klienten och anhöriga. Dessa dagar är till för klienternas närstående såsom förälder, syskon och flickvän.

Anhörigprogrammet består av fyra intensiva dagar där deltagarna har helpension för att helt få ägna sig åt innehållet i programmet. De anhöriga får tillsammans med andra i samma situation kunskap om hur missbruket påverkar inte bara missbrukaren utan även alla runtomkring honom/henne. Syftet är även att den närstående skall få bättre förståelse för sig själv i sin relation till sin närstående som har ett missbruk. Dagarna leds av terapeuter som tillsammans med de anhöriga har både teori och gruppdiskussioner. Solgläntan erbjuder en trygg miljö med professionell vägledning i något som kan bli det viktigaste steget i livet. Efter anhörigdagarna och klientens behandling, utvärderar de anhöriga Solgläntans insatser.