GPDR Föreläsning 29/5

2018-06-13

Vi hade en föreläsning inom GPDR utav Per Söderberg och det var mycket intressant då det finns en del saker som måste ändras inför GPDR.
Vi tackar för informationen och ser till att påbörja arbetet med att se till så att vi följer GPDR fullt ut.