Somna Täcken

tacke_stort_somna

2017-12-19

Solgläntan har beslutat att ta in kedjetäcken samt kedje filtar från Somna.
Detta då vi ser flera positiva användningsområden för dessa bland annat då tex kedjefiltar/kedjetäcken har uppvisad positiva erfarenheter vid ångest,sömnsvårigheter,neuropsykiatriska diagnoser samt även vid nedtrappning och avtändning.
Detta ser vi som en mycket bra komplement då flertalet av våra klienter har dessa svårigheter och vi vill försöka tillgodose detta behov för att våra klienter skall få en sådan bra behandling som möjligt.