Anhörighets veckan är slut.

blommor

2017-06-02

Tack alla anhöriga och klienter för fina möten och samtal.
Hoppas att ni har trivts och fått med er fina minnen samt ny kunskap om beroendesjukdomen samt med beroendet.
Vi alla på Solgläntan önskar er en fantastisk sommar